Reklam
Reklam
Reklam

AGÜ, "UN ACADEMİC IMPACT" ÜYESİ OLDU

Abdullah Gül Üniversitesi, Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan “UN Academic Impact” girişimine üye oldu.

AGÜ, "UN ACADEMİC IMPACT" ÜYESİ OLDU
19 Ağustos 2021 - 13:08
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Birleşmiş Milletler’in hedeflerini gerçekleştirmesine
katkı sağlamak, insan haklarını korunması bilincini arttırmak, eğitime erişimi arttırmak ve
sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişilmesini desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler
tarafından oluşturulan “UN Academic Impact” girişimine üye oldu.

AGÜ’nün gençlik çalışmalarını yürüten ve Türkiye’de gençlik alanında kurulan ilk
üniversite birimi olan Gençlik Fabrikası tarafından yapılan başvuru kısa sürede
sonuçlanarak Abdullah Gül Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversitelerinin de yer
aldığı “UN Academic Impact” girişimi üyeliğine kabul edildi.

AGÜ, bu girişime sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde yaptığı faaliyetler ve
BM anlaşmasının uygulanmasına sağladığı destek sayesinde üye kabul edildi.
Yükseköğrenim kurumları arasında araştırma ve eğitim yoluyla Birleşmiş Milletler
hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaları amacıyla eşgüdüm oluşturmayı
hedefleyen girişim, bu kurumları ve BM’yi bir araya getiren, ortak entelektüel sosyal
sorumluluk kültürü özelliği de taşıyor.

Girişimin üyesi olan her kurumun, her yıl girişimin belirlediği ilkelerden en az birini
destekleyen bir aktiviteyi tamamlaması gerekiyor.
Bu ilkeler arasında, yoksulluk sorununa eğitimle çözüm getirmek, dünya genelinde
yükseköğrenim sistemlerinin kapasitesini geliştirmek, cinsiyet, ırk, din ve etnik köken
ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatı sunmak gibi ilkeler yer alıyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum